Diffusie

In de video over diffusie gaan we goed kijken wat dit proces precies inhoudt. Samen met osmose is het een belangrijk proces in de wisseling van stoffen over celmembranen in ons lichaam. Diffusie zorgt ervoor dat stoffen zich in gelijke concentraties zullen verdelen over een ruimte. Dit heeft te maken met het verschil in concentraties in de ruimte waarin de stoffen zich bevinden. In de video lopen we dit proces langs en bekijken we hoe dit proces van diffusie werkt in onze longen.

2 thoughts on “Diffusie


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*