Meiose II

Om geslachtscellen te maken, moet de hoeveelheid DNA in die cellen gehalveerd worden. Normaal heb je 46 chromosomen in je cellen zitten. Bij geslachtscellen zijn dit er maar 23. Het proces van meiose zorgt ervoor dat dit kan gebeuren. In de video over meiose I en de bijbehorende fasen hebben we het eerste gedeelte bekeken. Ook keken we naar het aantal chromosomen in een cel. Met deze video over meiose II wordt het hele proces compleet. Hoe gaat die cel nu van twee cellen van 46 chromosomen naar vier cellen met elk 23 chromosomen?