Onderwerpen

Voortplanting en ontwikkeling

 • Voortplantingselsel

 • Hormonale regulatie

Genetica

 • Kruisingsschema’s

 • DNA
 • Genen

DNA

 • DNA
 • DNA replicatie

 • Transcriptie
 • Translatie
 • Genexpressie

 • Celdeling

Zintuigen

 • Anatomie oor

 • Anatomie huid

Beweging

 • Anatomie spieren
 • Spierwerking
 • Soorten spieren

 • Anatomie skelet

Ecologie

 • Ecosystemen
 • Successie

 • Koolstof kringloop
 • Stikstof kringloop
 • Broeikaseffect

 • Voedselrelaties
 • Symbiose

Energie

 • Enzymen
 • Assimilatie
 • Dissimilatie

 • Fotosynthese

 • Verbranding

Vertering

 • Anatomie verteringsstelsel
 • Vitamines en mineralen

 • Afbraak vetten
 • Afbraak eiwitten
 • Afbraak koolhydraten

 • Transport vetten

Uitscheiding

 • Anatomie lever
 • Glucose huishouding
 • Diabetes

 • Anatomie nieren
 • Urineproductie
 • Hormonale regulatie

Transport

 • Anatomie bloedvatenstelsel
 • Samenstelling bloed
 • Bloedgroepen

 • Anatomie hart
 • Hartslag
 • Embryonale bloedsomloop

 • Lymfe

Ademhaling

 • Anatomie longen
 • Zuurstof transport
 • Koolstofdioxide transport

 • Borst- en buikademhaling

 • Wet van Fick

Gedrag

 • Stimulatie gedrag

 • Typen gedrag
 • Conflict gedrag

 • Leerprocessen

Evolutie

 • Natuurlijke selectie
 • Grondleggers
 • Afstamming

 • Seksuele selectie
 • Genetic drift

 • Soortsvorming
 • Hardy-Weinberg
 • Eiland theory

Afweer

 • Afweercellen
 • Afweerlinies

 • Aspecifieke afweer
 • Specifieke afweer

 • Immunisatie

Planten

 • Anatomie planten

 • Fotosynthese

 • Adaptaties